QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
VYHLÁŠKY K ENERGETICKÝM ZÁKONŮM
Vyhlášky k Energetickému zákonu jsou uvedeny v aktuálním znění. Text je upraven tak, aby byl umožněn "inteligentní pohyb" po dokumentu. Na první straně je zobrazen OBSAH s přehledem jednotlivých paragrafů. Kliknutím na vybraný text se zobrazení přesune na zvolený paragraf v textu. Návrat na OBSAH umožní kliknutí na tlačítko zpět ve Vašem prohlížeči. Originální dokumenty ve tvaru, v jakém jsou uvedeny ve Sbírce zákonů, lze stáhnout ve formátu "zip". Pokud byl původní předpis novelizován, stáhnou se i jeho novely.

Pravidla trhu s elektřinou
541/2005 Sb
Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
Ke stažení ve formátu:zip
Archiv - zrušená vyhláška 373/2001 Sb.zip
Archiv - zrušená vyhláška 19/2002 Sb.zip

Licence pro podnikání v energetice
426/2005 Sb


Vyhláška ERÚ, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Ke stažení ve formátu:zip
Archiv - zrušená vyhláška 154/2001 Sb.zip

Standardy kvality dodávek elektřiny
540/2005 Sb


Vyhláška ERÚ o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Ke stažení ve formátu:zip
Archiv - zrušená vyhláška 306/2001 Sb.zip

Podmínky připojení k elektrizační soustavě
51/2006 Sb


Vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Ke stažení ve formátu:zip
Archiv - zrušená vyhláška 297/2001 Sb.zip
Archiv - zrušená vyhláška 18/2002 Sb.zip

Měření elektřiny a předávání technických údajů
82/2011 SbVyhláška MPO, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
Ke stažení ve formátu:zip

Výkup elektřiny z OZ a KVET
252/2001 Sb


Vyhláška MPO o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
Ke stažení ve formátu:zip

Regulace cen v energetice
438/2001 Sb


Vyhláška ERÚ, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
Ke stažení ve formátu:zip

Pravidla pro vedení oddělené účetní evidence
439/2001 SbVyhláška ERÚ, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
Ke stažení ve formátu:zip

Energetický regulační fond
377/2001 Sb


Vyhláška ERÚ o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu.
Ke stažení ve formátu:zip

Stavy nouze v energetice
219/2001 Sb


Vyhláška MPO o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
Ke stažení ve formátu:zip

Dispečerský řád
220/2001 Sb

Vyhláška MPO o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
Ke stažení ve formátu:zip

Autorizace na výstavbu přímého vedení
221/2001 Sb


Vyhláška MPO o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení
Ke stažení ve formátu:zip

Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
222/2001 Sb


Vyhláška MPO o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
Ke stažení ve formátu:zip