QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
INFORMACE PRO OBCHODNÍKY S ENERGIÍ

AKTIVNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - přehled
zakázka číslo předmět soutěže počet OPM PDS dodávka
MWh
zahájení stav soutěže výsledek soutěže přístup k ZD
A B C
E33064 Dodávka elektřiny pro
sdružené zákazníky EECZ
Obchodní soutěž
2 7 279 ČEZ-DI, PRE-DI, E.GD 16941 14.10.2021 příprava ZD probíhá klikněte pro pokračování procesu zpřístupnění zadávací dokumentace

Pokud jste nebyli osloveni s výzvou k účasti v soutěži a chcete se o dodávku jako oprávněný obchodník vážně ucházet,
kontaktujte nás s projevem zájmu o zpřístupnění úplné zadávací dokumentace.
e-mail - mail@euroenergie.cz
tel. +420 602 211 994
fax +420 244 914 684
Použité zkratky:
OPM  Odběrné a předací místo
ZD  Zadávací dokumentace
PDS  Provozovatel distribuční soustavy
ELEKTŘINA
ČEZ-DI    ČEZ Distribuce, a.s.
EG.D    EG.D, a.s.
PRE-DI    PREdistribuce, a.s.
ZEMNÍ PLYN
PP-DI    Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
RWE-GN    RWE GasNet, s.r.o.
JMP-Net    JMP Net, s.r.o.
VČP-Net    VČP Net, s.r.o.
SMP-Net    SMP Net, s.r.o.

Označení u počtu OPM
ELEKTŘINA
A    lokální distribucní sosutavy
B    OPM připojená ze sítí VN
C    OPM připojená ze sítí NN
ZEMNÍ PLYN
A    VO velkoodběr
B    SO střední odběr
C    MO maloodběr