QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
POSTUP PŘI ZMĚNĚ OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU
Pokud usilujete o dosažení výhodnější ceny a podmínek dodávky elektřiny, postupujte podle následujícího itineráře
KROK 1 Ujistěte se, že je pro Vás cena elektřiny skutečně důležitá
Pokud jsou pro Vás platby za elektřinu v porovnání s Vašimi příjmy na úrovni "drobných", můžete zde cestu za nižšími cenami elektřiny ukončit. Úsporu pro domácnost můžete očekávat v rozsahu několika stovek až tisíců korun. U podnikatele však může jít o destítky i stovky tisíc. Záleží na tom kdo je Vaším současným dodavatelem, na množství a charakteru odběru elektřiny. Informace o cenách elektřiny najdete zde
KROK 2 Cestu máte otevřenou
Podle energetického zákona nemusí již mít od 1.1.2010 odběratel před první změnou dodavatele sjednanou se svým distributorem Smlouvu o připojení. To podstatně zjednodušuje proces změny dodavatele u již existujících odběrných míst.
Co však musíte udělat, je výpovědět stávající smlouvu na dodávku elektřiny.
Nechte si na změnu dostatečný časový prostor
KROK 3 Vyhodnoťte své možnosti oslovit jiného dodavatele elektřiny
Na trhu s elektřinou nejsou jen tradiční dodavatelé všeobecně známí jako ČEZ, EON a PRE.
Existují i tzv. nezávislí obchodníci, jejichž nabídka většinou konkuruje cenám tradičních dodavatelů. Seznamte se proto před konečným rozhodnutím se všemi dodavateli, kteří Vám mohou dodávat elektřinu
Zde je přehled vybraných obchodníků

KROK 4 Porovnejte si postavení jednotlivých obchodníků na trhu s elektřinou
Oboustranně výhodný obchodní vztah může existovat jen tehdy, pokud jsou dodavatel a odběratel skutečnými partnery.
Je proto důležité mít o Vašem současném i budoucím dodavateli dostatek informací, které Vám pomohou ohodnotit kdo pro Vás může být v budoucnosti Vaším skutečným partnerem.
Zajímají Vás informace o obchodnících
ZDE JSOU !
KROK 5 Vyhodnoťte si kolik můžete změnou dodavatele získat
Seznamte se s nabídkami obchodníků. Ne všichni jsou schopni naplnit Vaše očekávání. Ne všichni budou o dodávku Vašich parametrů mít zájem.
Pro objektivní porovnání ceny potřebujete zjistit kolik bude stát dodávka od jednotlivých dodavatelů.
Porovnejte si ceny
jednotlivých obchodníků
KROK 6 Vyhodnoťte získané informace a zvolte si optimálního dodavatele
Pokud po komplexním porovnání Vašeho současného dodavatele a ostatních obchodníků s elektřinou dospějete k tomu , že je čas na změnu, vyžádejte si závaznou nabídku od vybraného obchodníka. Tím může být samozřejmě i Váš stávající dodavatel. Zde je pro Vás připravena
KALKULAČKA
KROK 7 Předejte výpověď smlouvy stávajícímu dodavateli
Současná smlouva o dodávce elektřiny vymezuje podmínky a dobu kdy může být vypovězena. Počítejte s touto dobou při jednání s novým dodavatelem.
Proces změny dodavatele můžete zásadním způsobem urychlit, pokud výpověď předáte svému dodavateli sami a nebudete to nechávat na novém obchodníkovi.
V případě domácností je však pohodlnější ponechat výpověď smlouvy na novém obchodníkovi.
Formuláře pro změnu dodavatele
KROK 8 Sjednejte smlouvu s vybraným dodavatelem
Pečlivě si prostudujte Smlouvu o sdružené službě dodávky elektřiny předloženou vybraným dodavatelem v rámci jeho nabídky. Podmínky smlouvy by Vás neměly svazovat více než chcete. Celý proces změny za Vás může převzít Váš budoucí dodavatel. Pozor, mohou s tím být spojeny skryté poplatky. Potřebujete poradit?
pomoc hledejte na našich stránkách
KROK 9 Pamatujte si, že bez elektřiny nezůstanete
Pokud řádně plníte povinnosti sjednané ve smlouvě, zejména pokud včas platíte své účty za dodávku, bez elektřiny nezůstanete. Energetický zákon Vás v tomto ohledu chrání prostřednictvím institutu dodavatele poslední instance.Ztratíte-li z libovolného důvodu svého smluvního dodavatele, máte právo na dodávku od dodavatele poslední instance, a to za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.
Informujte se o právech a povinnostech v Energetickém zákonu
KROK 10 Nezapomínejte, že svět okolo Vás se vyvíjí.
Dodavatelé elektřiny reagují na vnější podmínky a mohou své ceny upravovat. Vámi zvolený dodavatel pak nemusí být trvale nejvýhodnější.
Opakujte proto pravidelně svoji volbu - KROK 3 - KROK 10.
Určitě se Vám to vyplatí !!!
Potřebujete poradit?
pomoc hledejte na našich stránkách
S volbou dodavatele elektřiny pro podnikatele Vám můžeme pomoci uspořádáním výběrového řízení. Naše odměna bude jen zlomkem úspory, kterou pro Vás kvalifikovanou organizací obchodní soutěže dosáhneme.