QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
OBCHODNÍ SOUTĚŽ NA DODAVATELE ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
SPOLEHLIVÁ CESTA K NIŽŠÍ CENĚ ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU

Dodavatelem elektřiny pro konečné zákazníky je prozatím převážně místně příslušný obchodník s elektřinou vzniklý transformací z původních rozvodných energetických společností. Tento dodavatel obvykle kalkuluje při přípravě nabídek na dodávku tradicí dlouhodobého obchodního vztahu. sSvé zákazníky zná relativně velmi dobře stejně jako i oni jeho. Na této záci je systematicky posilována konzervativnost zákazníků, kteří mj. i z nedostatečně znalosti svých práv na trhu nevyužívají svých možností. Ceny elektřiny nabízené ve standardních cenícím tomuto stavu plně odpovídají. Koneční zákazníci díky tomu platí za dodávku elektřiny mnohem více než ti, kteří si již uvědomili, že zázkazník je tím, kdo rozhoduje může rozhodovat o ceně a podmínkách dodávky. Naše zkušenost potvrzuje, že jakákoliv forma výběrového řízení vede vždy ke snížení ceny. Kvalifikovaně vedenou obchodní soutěže pak lze dosáhnout až na dno možností, které má konkrétní obchodník.
Pro úspěch v obchodní soutěži existuje mnoho atributů, které nelze v zájmu dosažení skutečně dobrého výsledku opomenout. Při výběru uchazečů je potřeba dbát nejen na cenu ale i na transparentnost, podmínky nabídky a mnoho dalších specifických vlastností nabídky konkrétního dodavatele. Klíčová je samozřejmě schopnost objektivního porovnání většinou velni nesrovnatelných nabídek. Standardizovaný postup vedení obchodní soutěže a vyhodnocovací model používaný naší společností plně zajišťují, že v průběhu soutěže budou vyčerpány veškeré rezervy, se kterými do soutěže vstupují jednotliví uchazeči o dodávku. Výsledkem většinou předčí i velmi optimistivká očekávání.

Zvláštním případem jsou veřejné zakázky na dodavatele elektřiny nebo zemního plynu. Ceny elektřiny a zemníhop plynu včetně exkluzivních podmínek dodávky, které byly dosaženy v zadávacích řízeních organizovaných naší společností není potřeba doplňovat dalšími slovy - jsou prostě neskutečné.

Pokud nemáte vlastní zkušený tým, který by pro Vás zajistil na profesionální úrovni, v souladu se zákonem korektní průběh výběrového řízení na jehož konci bude dosaženo více než Vámi očekávané výsledky, obraťe se na nás. Naše zkušenosti a výsledky garantují, že vše co považujete za důležité bude dosaženo.

Naše odměna je pouze zlomkem toho, co pro Vás naše služba přinese ve snížených nákladech.