QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
REFERENCE
Euro Energie CZ, s.r.o. je společností, která svou činností podporuje rozvoj tržního prostředí v české energetice. Jednatel společnosti, Ing. František Krákora, navázal na svoji mnohaletou praxi v oblasti obchodu s elektřinou, kde po dobu deseti let zastával pozici člena představenstva a obchodního ředitele významné elektroenergetické společnosti Pražská energetika, a.s., vybudováním poradenské a konzultační společnosti Euro Energie CZ, s.r.o. orientované na podporu všech kategorií odběratelů elektřiny a zemního plynu. Společnost Euro Energie CZ, s.r.o. využívá při své poradenské činnosti jednak vlastních zdrojů a jednak externích expertů.
Společnost Euro Energie CZ, s.r.o. se podílela mj. i na dále uvedených zakázkách:
SPRÁVA DAT ODBĚRNÝCH MÍST PRO ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODAVATELE ENERGIE

Euro Energie CZ vyvinula pro potřeby svých klientů databázovou aplikaci GOLEM umožňující vzdálenou správu dat odběrných míst v on-line režimu. Správci dat jsou prostřednictvím internetu schopni udržovat trvale aktuální informace o odběrných místech. Použití aplikace GOLEM umožňuje provozovatelům odběrných míst (např. městvkým příspěvkovým organizacím) i centrále (např. statutárnímu městu) systematické udržování a náhled do detailního přehledu podmínek dodávky jednotlivých subjektů i odběrných míst.
Nákup energie lze díky trvale aktuálním datům provést operativně a využít tak období poklesu cen na trhu. Export dat z aplikace GOLEM lze prizpusobit konkrétním požadavkum na strukturu podle požadavku konkrétní burzy, kterou zi zadavatel zvolí.
.

ZASTOUPENÍ PŘI NÁKUPU ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
NA KOMODITNÍCH BURZÁCH

Hlavní město Praha
Hl.m. Praha
AUKCE NA DODÁVKU ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
Veřejná zakázka na dodavatele elektřiny a zemního plynu pro Hlavní město Praha je extrémní zejména v počtu právních subjektů (více než 170 pověřujících zadavatelů) a počtu odběrných míst (téměř 2 200 odběrných míst), pro které bylo nutno zajistit správu dat odběrných míst a přípravu zadávací dokumentace.
Nákup elektřiny a zemního plynu pro takto rozsáhlý a komplikovaný soubor úspěšně realizujeme prostřednictvím aukcí na komoditních burzách již od roku 2013.

Národní památkový ústav

NPÚ
AUKCE NA DODÁVKU ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
Národní památkový ústav, p.o. spravuje státní hrady a zámky a další objekty na celém území České republiky. Z hlediska dodávky elektřiny se jedná o cca 500 odběrných míst.
Společnost Euro Energie CZ, s.r.o. zajišťovala systematickou podporu správy odběrných míst jednotlivých pracovišť NPÚ po celé České republice, a to včetně přípravy dat pro zadání aukcí na komoditní burze.

Ministerstvo kultury ČR
MKČR
AUKCE NA DODÁVKU ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
Ministerstvo kultury spravuje prostřednictvím jím zřízených 29 příspěvkových organizací velké množství objektů po celé České republice. Dodávka elektřiny a zemního plynu pro rok 2014 byla pro tato odběrná místa zajišťována centrálním výběrem prostřednictvím aukce na komoditní burze.

Český úřad katastrální a zeměměřický


ČÚZK
AUKCE NA DODÁVKU ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
Ve výběrovém řízení na dodavatele elektřiny a zemního plynu pro rok 2010 jsme pro našeho klienta realizovali první změnu dodavatele elektřiny jak pro odběrná místa maloodběru, tak i pro velkoodběr.
Pro odběrná místa ČÚZK a jím řízených příspěvkových organizací (především regionální katastrální úřady) jsme následně zajišťovali nákup elektřiny a zemního plynu na komoditních burzách.
Nákup elektřiny i plynu pro rok 2015 byl historicky prvním obchodním případem v činnosti Power Exchange Central Europe, který jsme jménem ČÚZK na této komoditní burze realizovali.

KOMERČNÍ ZÁKAZNÍCI

Euro Energie CZ
ZASTOUPENÍ SKUPINY SPOLEČNOSTÍ V AUKCI NA KOMODITNÍ BURZE
Euro Energie CZ, s.r.o. umožňuje skupině klientů, kteří nemusí dosahovat limitu minimální velikosti kontraktu, účast v aukcích na dodavatele elektřiny a zemního plynu. Kumulací dodávky do větší zakázky tím dále dosahuje výhodnější podmínky a ceny pro celou skupinu zákazníků.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ENERGIE

Skupina SKANSKA CZ a.s.


SKANSKA
OBCHODNÍ SOUTĚŽE NA DODAVATELE ELEKTŘINY PRO ČLENY SKUPINY
Příprava a realizace obchodní soutěže na dodavatele pro veškerou dodávku elektřiny v roce 2006 a 2007 a 2008-2009 a 2010 pro skupinu společností SKANSKA v celé České republice (9 právních subjektů, více než 100 odběrných míst).
Ve výběrovém řízení pro rok 2010 jsme pro našeho klienta realizovali změnu dodavatele elektřiny jak pro odběrná míst maloodběru, kde jsme dosáhli ceny významně nižší než 1.400 Kč/MWh (ceníková cena regionálního dodavatele, Pražská energetika, a.s. činila 1.999,- Kč/MWh) tak i pro velkoodběr s cenou dokonce pod úrovní 1.300,- Kč/MWh.

PRAŽSKÝ HRAD

Pražský hrad
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODAVATELE ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU
Euro Energie CZ, s.r.o. zpracovala pro Správu Pražského hradu posudek způsobu provozování energetické sítě v areálu Pražského hradu.
Následně jsme byli pověřeni k realizací zadávacího řízení na dodavatele elektřiny a zemního plynu pro sídlo prezidenta republiky - areál Pražského hradu a zámek Lány - pro rok 2009 a 2010. Výsledkem úspěšné soutěže je dodávka elektřiny nezávislým dodavatelem společností LUMIUS, s.r.o., která předložila významně výhodnější nabídku než dosavadní dodavatel - Pražská energetika, a.s. Dodávku zemního plynu i nadále zajišťovala Pražská plynárenská, a.s., avšak za zcela exkluzivních podmínek.

SMLUVNÍ AGENDA A PODPORA PROVOZU LDS VČ. OBCHODNÍ SPRÁVY FVE

KIMM Invest, s.r.o.

KIMM Invest
SMLUVNÍ AGENDA PRO LDS
Zpracování obchodní agendy provozovatele lokální distribuční soustavy
Obchodní podmínky dodávky elektřiny
Smluvní agenda
Interní ceníky
Vyhodnocení dodávky a zpracování podkladu pro fakturaci
Zpracování a zadání výkazů OTE, a.s. a ERÚ
Obchodní agenda fotovoltaických elektráren

OBECNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

LETIŠTĚ Praha
Letiště Praha

Zpracování strategické studie Nákup elektřiny pro LETIŠTĚ Praha, s.p.

více klientů


SNÍŽENÍ ZTRÁT TRANSFORMÁTORŮ S MĚŘENÍM NA STRANĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Distributoři elektřiny uplatňují v případě měření elektřiny na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření) maximální přípustnou ztrátu transformátoru ve výši 4 % z naměřeného odběru. O transformační ztráty se zvyšuje naměřené množství elektřiny. Kalkulací skutečných ztrát jsme opakovaně prokázali, že skutečné ztráty jsou významně nižší než maximální hodnota 4 % stanovená Energetickým regulačním úřadem. U správně dimenzovaného a provozovaného transformátoru jsou jeho vlastní ztráty obvykle nižší než 2 %.
Na základě kalkulace byla snížena fakturovaná hodnota ztrát našich klientů, což jim přineslo trvalé snížení nákladů na nákup elektrické energie.

více klientů


OPTIMALIZACE SJEDNANÉ REZERVOVANÉ KAPACITY
Optimalizace sjednaných hodnot rezervované kapacity je relativně jednoduchou, investicemi nezatíženou cestou ke snížení nákladů na distribuci elektřiny.
Optimalizaci rezervované kapacity poskytujeme na základě dohody všem klientům, pro které zajišťujeme nákup elektřiny.