QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
Ceny elektřiny - PODNIKATELÉ

PODNIKATEL - (kategorie C)

odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a jeho odběr neslouží pro domácnost (kategorie D).


Ceny za dodávku elektřiny jsou cenami smluvními. Dodavatel a odběratel se mohou o jejich výši dohodnout. Dodavatel zpravidla vyhlašuje standardní ceny vždy pro následující kalendářní rok. Zveřejněny musí být nejpozději 30 dnů před dnem jejich účinnosti.
Každý odběratel je oprávněn vybrat si kteréhokoliv dodavatele elektřiny bez ohledu na místo připojení jeho odběrného místa

CENY ZA DODÁVKU ELEKTŘINY (bez distribuce)
dle standardních ceníků vybraných obchodníků s elektřinou platné pro rok

  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Ceny a informace o společnosti Energetické centrum, a.s. na našich strámkách nenajdete.
Tento dodavatel elektřiny používáním části našeho jména Euro Energie a svými praktikami "získávání zákazníků" uvádí odběratele elektřiny v omyl a poškozuje dobré jméno naší společnosti Euro Energie CZ, s.r.o.