QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
Ceny elektřiny 2014 - PODNIKATELÉ

PODNIKATEL - (kategorie C)

odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a jeho odběr neslouží pro domácnost (kategorie D).

Předvolené údaje upravte dle Vašeho skutečného odběru
Charakter elektřiny (produkt)
 základní odběr - jednotarif
 akumulační spotřebiče - dvoutarif - NT-8 hod.
 hybridní elektrické vytápění - dvoutarif - NT-16 hod.
 přímé elektrické vytápění - dvoutarif - NT-20 hod.
 tepelné čerpadlo - dvoutarif - NT-22 hod.
 veřejné osvětlení - jednotarif pro speciální účel
Regionální distributor elektřiny
 ČEZ Distribuce, a.s.
 E.ON Distribuce, a.s.
 PREdistribuce, a.s.
Pro porovnání cen zadejte roční odběr elektřiny
CENY ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE pro distribuční oblast PREdistribuce, a.s.
Ceny jsou uvedeny v   Kč/kWh      Kč/MWh Ceny jsou uvedeny   vč. DPH     bez DPH
OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU NÁZEV SAZBY stálý plat VT
NT
ročně zaplatíte navíc
AE Standard 45,00 1 379,00 1 379,00 +5 340 Kč +18 %
BASIC 24 25,00 1 175,00 1 175,00 +0 Kč O.K. 
Business Standard 24 99,00 1 336,00 1 336,00 +4 913 Kč +17 %
EXTRA2 Standard C 70,00 1 412,00 1 412,00 +6 465 Kč +22 %
ČEZ Prodej, s.r.o. C Standard 55,00 1 464,00 1 464,00 +7 585 Kč +26 %
CENTROPOL ENERGY, a.s. Optimum 24 99,00 1 401,00 1 401,00 +6 538 Kč +22 %
EASY 24 32,00 1 300,00 1 300,00 +3 209 Kč +11 %
ELIMON a.s. Standard 42,00 1 498,00 1 498,00 +8 279 Kč +28 %
E.ON Energie, a.s. E.ON StandardPower 48,00 1 495,00 1 495,00 +8 276 Kč +28 %
TREND 45,00 1 356,00 1 356,00 +4 765 Kč +16 %
Nano Energies Trade, s.r.o. Jednotarif 39,00 1 427,00 1 427,00 +6 468 Kč +22 %
Pražská energetika, a.s. AKTIV KLASIK 24 99,00 1 451,00 1 451,00 +7 788 Kč +26 %
innogy s.r.o. STANDARD 99,00 1 421,00 1 421,00 +7 038 Kč +24 %
EP Energy Trading, a.s. Jednotarif 55,00 1 317,00 1 317,00 +3 910 Kč +13 %
standard 95,00 1 419,00 1 419,00 +6 940 Kč +23 %
Cenové údaje v tabulce i v hodnocení dotazu jsou uvedeny v Kč/MWh (tj. 1000 kWh) bez DPH
Pro snadnou orientaci je použito barevné označení výsledků. Odstíny zelené označují levnější, odstíny červené dražší dodavatele. Černě je označen nejdražsí dodavatel.

VÝSLEDEK HODNOCENÍ CEN - nejnižší cena
Za elektřinu (zvolený produkt bez ceny za distribuci a daně z elektřiny) zaplatíte cenově nejvýhodnějšímu obchodníkovi

          29 675,00 Kč

při odběru 25 000 kWh za rok činí průměrná cena za elektřinu

1 187,00 Kč/MWh.

O kolik je elektřina od ostatních obchodníků dražší (v korunách i procentech) najdete v tabulce.
Barevné hodnocení Vám pomůže posoudit význam rozdílů.


NAŠE DOPORUČENÍ
Pokud se Váš současný dodavatel nachází na konci soutěžního pole (červené odstíny hodnocení), zvažte zda jste i nadále ochotni mu za stejné "zboží" platit víc než je nezbytně nutné. Je-li označen černým polem neměli byste zřejmě se změnou již váhat !
Cena elektřiny však není to jediné, podle čeho byste se měli rozhodovat, kdo si zaslouží dodávat Vám elektřinu. Porovnejte si jednotlivé obchodníky i z dalších hledisek a nezapomeňte ještě před podpisem pečlivě posoudit podmínky smlouvy o dodávce. Většinu informací k tomu potřebných jsme pro Vás soustředili na odkazu Obchodníci s elektřinou v sekci Změna dodavatele elektřiny QUICK MENU.

Podmínky trhu s elektřinou v České republice umožňují každému odběrateli elektřiny zvolit si zcela svobodně svého dodavatele. Je pouze na Vás, kterého obchodníka považuje za dostatečně důvěryhodného a jeho nabídku za odpovídající Vašim zájmům. Informace potřebné pro Vaše rozhodnutí najdete na našich stránkách.
Cena elektřiny je jednou ze tří složek celkové ceny dodávky elektřiny. Kromě ní se cena skládá z ceny za poskytnutí distribuce (dopravy) elektřiny a daně z elektřiny. Cena distribuce je stanovena Energetickým regulačním úřadem jako cena pevná, nezávislá na volbě dodavatele elektřiny.
V tabulce jsou uvedeny ceny elektřiny nejvýznamnějších obchodníků s elektřinou na českém trhu, kteří nabízejí zvolený produkt (charakter odběru elektřiny vymezený distribučním tarifem, např. D01d a D02d - jednotarif pro základní odběr elektřiny).
Ceny elektřiny jsou při prvním zobrazení uvedeny v Kč/kWh vč. DPH se zaokrouhlením na haléře. Ceny elektřiny se však v ceníku obvykle uvádějí v Kč/MWh bez DPH. Aktuální zobrazení cen lze podle potřeby změnit na liště volbou jednotek (Kč/kWh nebo Kč/MWh, tj za 1000 kWh) a DPH (ceny včetně nebo bez DPH).
Vzhledem k tomu, že většina obchodníků používá tzv. složené tarify (stálý plat + platba za odběr v jednom nebo dvou tarifních pásmech) lze ceny jednotlivých dodavatelů korektně porovnat pouze kalkulací průměrné ceny pro konkrétní odběr elektřiny (viz sloupce tabulky zcela vpravo). Pro komplexní kalkulaci celkové a průměrné ceny konkrétního odběru elektřiny a porovnání dvou obchodníků použijte naší kalkulačku cen elektřiny.
Zejména s ohledem na možné změny cen a cenových podmínek jednotlivých obchodníků, o kterých nemusíme být vždy včas informováni (obchodníci nejsou povinni ceny a cenové podmínky zveřejňovat), nemůžeme ceny a výsledky hodnocení plně garantovat.