QUICK MENU
co Vs nejvc zajm

DODVKA ELEKTINY
Jak zmnit dodavatele
Obchodnci s elektinou
Cenky elektiny
Porovnn obchodnk
Formule - vzory
Kalkulaka elektiny
DOMCNOST
Ceny elektiny
Ceny distribuce
Kalkulaka cen
PODNIKATEL
Ceny elektiny
Ceny distribuce
Kalkulaka cen
VELKOODBRATEL
Ceny elektiny
Ceny distribuce
Porovnan cen
Desatero odbratele
Vbrov zen
OSTATN
Energetick zkony
Vyhlky k EZ
Cenov rozhodnut ERU
Vstup pro obchodnky
Vae dotazy (FAQ)

CENÍKY ELEKTŘINY PRO MALOODBĚRATELE


Trh s elektřinou v České republice byl od 1.1.2000 postupně zpřístupňován všem kategoriím odběratelů. Podmínky trhu s elektřinou dnes umožňují každému odběrateli elektřiny včetně domácností zvolit si zcela svobodně svého dodavatele elektřiny. Na trhu s elektřinou dodávku elektřiny nabízí kromě tří tradičních dodavatelů i několik desítek aktivních nezávislých obchodníků s elektřinou. Konkurence na trhu s elektřinou reálně existuje. Možnost změny dodavatele elektřiny má proto smysl.


Většina odběratelů klade zásadní význam ceně elektřiny. Důležité je však i posouzení obchodních podmínek a kvality obchodníka. Porovnání cenových a obchodních podmínek, za kterých je uskutečnována dodávka elektřiny současným dodavatelem elektřiny s cenami a podmínkami, které poskytují ostatní obchodníci bohužel nemusí být vždy snadné. Se znalostí zájmů obou stran obchodního vztahu jsme pro Vás připravili několik nástrojů, které Vám porovnání usnadní.


Ceny elektřiny vybraných obchodníků, kteří mají ve své nabídce Vámi hledaný produkt, naleznete pod příslušnými odkazy v QUICK MENU nebo po volbě kategorie odběrného místa na této stránce


Cena elektřiny však není vše, co by mělo zákazníka uvažujícího o změně zajímat. Pokud má být rozhodnutí odpovědné, měla by být předem posouzena i bonita obchodníka (jeho zkušenosti, postavení na trhu, zájem o zákazníka atd.) a veškeré podmínky, které jsou předmětem smlouvy o dodávce elektřiny. S cílem ulehčit Vám toto posouzení jsou na našich stránkách k dispozici klíčové informace o nejvýznamnějších obchodnících.


Zahajte cestu za levnější elektřinou zobrazením cen elektřiny vybraných obchodníků. Mezi nimi je nepochybně i Váš současný dodavatel. Ověřte si jaké ceny Vám v porovnání s ostatními obchodníky nabízí.


Pro zobrazení příslušného ceníku elektřiny zvolte kategorii odběrného místa
PODNIKATELÉ  Ceník elektřiny pro podnikatele DOMACNOSTI   Ceník elektřiny pro domacnosti