QUICK MENU
co Vs nejvc zajm

DODVKA ELEKTINY
Jak zmnit dodavatele
Obchodnci s elektinou
Cenky elektiny
Porovnn obchodnk
Formule - vzory
Kalkulaka elektiny
DOMCNOST
Ceny elektiny
Ceny distribuce
Kalkulaka cen
PODNIKATEL
Ceny elektiny
Ceny distribuce
Kalkulaka cen
VELKOODBRATEL
Ceny elektiny
Ceny distribuce
Porovnan cen
Desatero odbratele
Vbrov zen
OSTATN
Energetick zkony
Vyhlky k EZ
Cenov rozhodnut ERU
Vstup pro obchodnky
Vae dotazy (FAQ)
Ceny za poskytovn distribuce elektiny v roce 2017 - DOMCNOSTI

DOMCNOST - (kategorie D)

odbratel elektiny, kter odebr elektinu z distribun soustavy nzkho napt a odbr elektiny slou pouze k uspokojovn jeho osobnch poteb a osobnch poteb pslunk jeho domcnosti.

Distribun sazba: D01d jednotarif (ni spoteba)
D02d jednotarif (vy spoteba)
D25d dvoutarif - NT-8 hod. AKU (ni spoteba)
D26d dvoutarif - NT-8 hod. AKU (vy spoteba)
D35d dvoutarif - NT-16 hod. hybrid.vytpn
D45d dvoutarif - NT-20 hod. pm vytpn
D55d dvoutarif - NT-22 hod. T (inst. do 31.3.2005)
D56d dvoutarif - NT-22 hod. T (inst. po 1.4.2005)
D61d jednotarif - vkendov reim odbru elektiny
Hlavn jisti:
Hodnota jistie: doplte pouze pokud je hlavn jisti nad limit
Da z pidan hodnoty
ceny bez DPH
ceny v. DPH

Jednotkov ceny v K za:
kWh (ceny budou zaokrouhleny na hale)
MWh (tj. za odbr 1000 kWh)

Distributorem elektiny je provozovatel regionln st. Pro konkrtn odbrn msto jej proto nelze mnit.
K cen za distribuci (dopravu) elektiny je nutno pipotat cenu elektiny od vybranho dodavatele elektiny.
Pro vslednou cenu dodvky elektiny je rozhodujc volba dodavatele (nikoliv distributora) elektiny
Kterkoliv konen odbratel je oprvnn zvolit si svobodn svho dodavatele elektiny.
Pro kalkulaci celkov ceny elektiny pouijte nai kalkulaku.