QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
Ceny za poskytování distribuce elektřiny v roce 2016 - DOMÁCNOSTI

DOMÁCNOST - (kategorie D)

odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování jeho osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti.

Distribuční sazba: D01d jednotarif (nižší spotřeba)
D02d jednotarif (vyšší spotřeba)
D25d dvoutarif - NT-8 hod. AKU (nižší spotřeba)
D26d dvoutarif - NT-8 hod. AKU (vyšší spotřeba)
D35d dvoutarif - NT-16 hod. hybrid.vytápění
D45d dvoutarif - NT-20 hod. přímé vytápění
D55d dvoutarif - NT-22 hod. TČ (inst. do 31.3.2005)
D56d dvoutarif - NT-22 hod. TČ (inst. po 1.4.2005)
D61d jednotarif - víkendový režim odběru elektřiny
Hlavní jistič:
Hodnota jističe: doplňte pouze pokud je hlavní jistič nad limit
Daň z přidané hodnoty
ceny bez DPH
ceny vč. DPH

Jednotkové ceny v Kč za:
kWh (ceny budou zaokrouhleny na haléře)
MWh (tj. za odběr 1000 kWh)

Distributorem elektřiny je provozovatel regionální sítě. Pro konkrétní odběrné místo jej proto nelze měnit.
K ceně za distribuci (dopravu) elektřiny je nutno připočítat cenu elektřiny od vybraného dodavatele elektřiny.
Pro výslednou cenu dodávky elektřiny je rozhodující volba dodavatele (nikoliv distributora) elektřiny
Kterýkoliv konečný odběratel je oprávněn zvolit si svobodně svého dodavatele elektřiny.
Pro kalkulaci celkové ceny elektřiny použijte naši kalkulačku.